Vještačenja

Geodetska

Izrada nalaza i mišljenja stručnjaka od povjerenja suda, koje se daje sudu ili drugomu tijelu pred kojim se vodi postupak.

Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka se izrađuje na najčešće na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja.

  • Geodetska: Tvrtka zapošljava stručnjaka s rješenjem suda iz domene geodezije.

  • Građevinska: Tvrtka zapošljava stručnjaka s rješenjem suda iz domene graditeljstva.

Zdeslav Veig, mag.ing. (direktor i vlasnik)
Stalni sudski vještak za geodeziju i procjenu nekretnina