Rješenja koja pružamo

Naše usluge

Rješenja koja pružamo Naše usluge

Zdeslav Veig, mag.ing. (direktor i vlasnik)
Stalni sudski vještak za geodeziju i procjenu nekretnina