Geodezija

Geodezija

Geodezija je znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom dijelova zemljine površine te promatranjem polja gravitacije i geodinamičkih pojava na Zemlji, te mjerenjima i proračunima omogućuje tehničku podlogu za discipline poput građevinarstva, navigacije, topografije, fotogrametrije, kartografije i dr.

Najpraktičniji dio geodezije je zemljišna uprava tj. katastar i zemljišna knjiga. Moderna geodezija pruža usluge i u područjima novih tehnologija poput GIS-a, fotogrametrije, 3-D modela itd.

  • Katastarske usluge: Katastarske i zemljišnoknjižne usluge kao praktično najpotrebitiji dio, gotovo u svakom kućanstvu, a koji se rješava izradom i provedbom raznih Geodetskih elaborata (poput parcelacija, evidentiranja zgrada, usklađenja katstarskog i ZK stanja, itd)

  • Geoinformatičke usluge: Geoinformatika razvija i koristi informatičku infrastrukturu za označavanje problema u geoznanosti i srodnim granama tehničkih znanosti. Geoinformatika kombinira geoprostornu analizu i modeliranje, razvoj geoprostornih baza podataka, dizajn informacijskih sustava te interakciju ljudi i računala.

  • Inženjerska geodezija: Dio geodezije koji prati izvedbu infratsrukturnih projekata i građevina. Presudni dio tunelogradnje, mostogradnje, cestogradnje, visokogradnje itd.

  • Katastar vodova: Vođenje podataka katastra infrastrukture.

  • Geodetski nadzor: Nadzor na stručnim geodetskim radovima.

Zdeslav Veig, mag.ing. (direktor i vlasnik)
Stalni sudski vještak za geodeziju i procjenu nekretnina